+36 (30) 957 6370 pelsoartapartment@gmail.com

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek rögzítik PelsoArtApartmanház magánszálláshely szolgáltatásinak feltételeit.

Üzemeltető, szolgáltatást végző neve: Lőrincz Sándorné

Üzemeltető székhelye: 8360-Keszthely, Unterberger u.25.

Szálláshely címe:

8360-Keszthely , Unterberger u.25.

Adószám: 55278191-1-40

Bankszámlaszám: HU86 12083600 01938236 00100009 (HUF)

IBAN: HU65 12083600 01938236 00200006 (€)

Bank: Raiffeisen Bank Keszthely

NTAK szám: MA19004211

Szerződő felek

 1. Szerződő fél, amennyiben a szolgáltatást megrendeli az a Vendég, tehát a Szerződő fél.
 2.  Amennyiben a Vendég megbízásából a szolgáltatásra vonatkozó megrendelést egy harmadik személy (Közvetítő), adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen
  képviseli-e a Vendéget.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 1. A szolgáltató csak abban az esetben tudja biztosítani a szolgáltatásokat, ha a vendég az elérhetőségeit (név, cím, telefonszám) a szolgáltatás igénybevétele előtt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.
 2. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.  A Szerződés a Vendég írásban, leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre.
 3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
 4. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja az apartmant, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
 5. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
 6. Az szálláshelyen bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat. Bejelentés nélkül tartózkodó személynek a szálláshelyet 2 órán belül el kell hagynia.
 7. A Szolgáltató által írásban adott árajánlatot szobafoglalásra, illetve az online foglalás (booking.com, szallas.hu, Airbnb ügyfél-szolgálatán) keresztül megvalósuló foglalásokat – Önnek, mint Szállás-foglalónak meg kell erősíteni ezt az előleg átutalásával. Ez a szobafoglalás bruttó értékének a 50%-a, ennek hiányában az Ön foglalása törlésre kerülhet.
 8. A szállásdíj tartalmazza a végső takarítás díját, infraszauna , vmint jacuzzi és kerthasználatot.
  Az idegenforgalmi adót a szállásdíj NEM TARTALMAZZA!
  Az apartmanházban főszezonban ( 06.01- 08.20) minimum foglalható éjszakák száma 3 éj; főszezonon kívül ( 08.20- 06.01) 2 éj .

Elszállásolás kezdete és vége:

1.     Az érkezés előtt 30 nappal kell kiegyenlíteni a hátralévő összeget,  átutalással . Az idegenforgalmi adó mértéke a keszthelyi Önkormányzat rendelkezése alapján 650 Ft/fő/ éj 18 év felett. Megfizetése, a szállásdíjon felül történik, a szállás elfoglalásakor a bejelentő kitöltését követően.

2.     A szállást az érkezés napján 14 órától lehet igénybe venni, korábbi érkezésre csak előzetes egyeztetés után van lehetőség. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 22.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

3.     A szállást az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11 óráig köteles elhagyni. Későbbi kijelentkezés esetén extra tartózkodási díjat kell fizetni: 5000 ft/ óra, ill. a szállásadóval előre egyeztetni szükséges.

Lemondás:

A vendég ingyenesen lemondhatja a foglalást az érkezést megelőző 31napig.  Amennyiben a lemondás a szállás elfoglalása előtt 30 nappal, vagy később történik, az előleg vagy a teljes szállásdíj összegét, NEM áll módunkban visszafizetni.

A Vendég kötelezettségei, jogai:

1 . A megállapodás szerinti szállás díj megfizetése: visszaigazolásban rögzített határidőig ( érkezés előtt 30 nappal) ; 50% előleg megfizezése a foglalás létrejöttekor.

2. A bérlő a szálláshely tartozékaiért teljes anyagi felelősséggel tartozik. PTK. – ben foglaltak szerint.

3. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től a szállásunk nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében az Apartmanház területén a magyar jogszabályok értelmében dohányozni a dohányzásra kijelölt helyen kívül tilos! Dohányzásra az arra kijelölt helyen van lehetőség. Az apartmanokban, illetve az épületben történő dohányzás esetén alkalmanként 50.000Ft ( ötvenezer)kártérítési összeget számolunk fel.

4. A csendháborítás, (22 óra és 8 óra között) a bérlő saját anyagi felelőssége és megsértése azonnali szerződés megszűnését képezi. A nyugodt pihenés érdekében a napközbeni túlzóan hangos, szomszédokat zavaró hang nem megengedett. A jacuzzit 14 év feletti személy használhatja! A pezsgőfürdő használatára 8.00-22.00 óráig van lehetőség. Kérjük a házirend betartását!

5. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt apartman/apartmanok és a hozzájuk tartozó egyéb helyek-helyiségek rendeltetésszerű használatára. Kijelentkezés után megszűnik a szerződéses jogviszony a szolgáltatóval.

6. Az Apartmanház kisállatokat NEM fogad!

A szolgáltató kártérítési felelőssége:

1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

2. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

A Szolgáltató kötelezettségei:

A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás szerinti teljesítése.

TitoktartásA Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

A felek közötti jogviszony:

A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.  A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szól 200. évi CVIII. törvény, valamint az 1997.
évi CLV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Keszthely, 2022. 11.25.

 

 

Szállás

Apartmanok

Szolgáltatások

A környék

Programok, szórakozás

Látnivalók

Foglalás

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Adatvédelmi tájékoztató

Impresszum

Kapcsolat

+36 (30) 957 6370

hu_HUHungarian